Informace o společnosti

MEF Consulting, a.s.


IČ: 261 55 559
se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 – Ruzyně, PSČ 161 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6384
číslo účtu: 2900569939/2010, vedený u FIO banky a.s.
 

 
 
 
 

Oznámení