Informace o společnosti

Kyselka Praga a.s.


IČ: 402 33 588
se sídlem Ke zřídlu 144, Břvany, PSČ 440 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 177
číslo účtu: 379933963/0300, vedený u ČSOB a.s.

 
 
 
 

Oznámení